Luciano Floridi — Ketvirtoji revoliucija: kaip infosfera keičia mūsų tikrovę

pagal |

Luciano Floridi — Ketvirtoji revoliucija: kaip infosfera keičia mūsų tikrovę

Serija: „Mokslas visiems #17“.

Ši informacijos filosofo prof. L. Floridi knyga, pirmą kartą išleista 2014 m., neseniai sulaukė pakartotinio leidimo. Tai liudija, kad knygoje nagrinėjamos temos ir keliamos problemos labai aktualios mums, vis giliau panyrantiems į infosferą – išmaniųjų įrenginių, socialinių tiklų, dirbtinio intelekto, virtualių pasaulių ir skaitmeninių sielų erdvę. Tampant vienos informacinės erdvės dalimi, neišvengiamai kinta individo santykis su tikrove ir kitais žmonėmis. Būtina suvokti šioje srityje vykstančius procesus, jų įtaką mąstymui ir elgesiui. Tam ir skirta „Ketvirtoji revoliucija“. Pateikdamas savo požiūrį į informacinių ir ryšio technologijų vystymąsi, augančią jų įtaką visuomenei ir ekonomikai, filosofas išryškina netikėtas sąsajas, atveria giluminius procesus ir jų perspektyvas. Šiuos globalius ir neišvengiamus procesus jis vadina ketvirtąja revoliucija žmonijos mąstymo istorijoje (po N. Koperniko heliocentrinės, Č. Darvino biologinės ir Z. Froido psichoanalitinės), kurios kaskart privertė perkainoti žmogaus santykį su tikrove. A. Turingo darbai ir idėjos tapo naujosios revoliucijos pradžia; Pagrįsta šių technologijų plėtros analizė, atskleisti ryšiai su istoriniu visuomenės vystymusi bei originalios ateities įžvalgos neabejotinai pravers įvairių amžiaus grupių, išsilavinimo ir profesijų skaitytojams. Būtina suvokti gyvenimo išmaniųjų įrenginių erdvėje ypatumus ir ruoštis ateičiai, kad neatsidurtume, švelniai kalbant, diskomforto zonoje. LMA tikrasis narys prof. Gintautas Žintelis