Liūnė Janušytė — Iki pasimatymo!

pagal |

Liūnė Janušytė — Iki pasimatymo!

„Iki pasimatymo!“ — žinomos feljetonistės L. Janušytės satyrinių ir humoristinių kūrinių rinktinė. Joje spausdinami feljetonai ir satyriniai vaizdeliai, parašyti per trisdešimt su viršum autorės kūrybinio darbo metų.

Geriausiuose buržuazinės santvarkos metais parašytuose kūriniuose L. Janušytė išjuokia buržuazinės Lietuvos valdininkų karjerizmą ir savanaudiškumą („Nuo Onos iki Anetos ir atgal“, „Kaip mes krikštijome gatves“, „Patriotai“), buržuazinės spaudos papročius („Faktų šviesoje“), parodo nykią buržuazinės tikrovės kasdienybę, socialinius kontrastus („Skrybėlė“, „Ruduo Laisvės alėjoje“).

Reikšmingą vietą rinkiny užima 1940—1941 m. parašyti feljetonai. Juose rašytoja demaskuoja buvusių buržuazinių valdininkų ir fabrikantų pastangas keisti savo kailį, išsisukti nuo atsakomybės prieš tarybinius įstatymus („Burmistras Plavėsa“, „Irgi darbo žmonės“ ir kt.).

Pokario metais parašytuose feljetonuose L. Janušytė aštriai pašiepia nihilistus, netikinčius socialistiniais pertvarkymais, darbo žmonių kūrybine galia („Niurzga“), bambeklius, ieškančius mūsų dienų gyvenime tik juodų pusių („Nėra?!“), biurokratus ir apsidraudėlius.

(Visited 2 times, 1 visits today)