Lina Vaškevičienė & Elvyra Kutanovienė & Aušra Valančiauskienė — Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

pagal |

Lina Vaškevičienė & Elvyra Kutanovienė & Aušra Valančiauskienė — Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!

Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros dėstytojų Linos Vaškevičienės, Elvyros Kutanovienės, Aušros Valančiauskienės parengtas komunikacijos mokymo sąsiuvinis su vaizdo įrašais „Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!” skirtas A2 lygio lietuvių kalbos komunikacinei kompetencijai ugdyti. Pratybų sąsiuvinis „Pažiūrėk! Paklausyk! Pasakyk!” parašytas remiantis komunikacine svetimųjų kalbų mokymo metodika. Jame mokoma svarbiausių komunikacinių intencijų raiškos būdų, pateikiama įvairių kalbėjimo, klausymo ir rašymo užduočių, padėsiančių tų intencijų raišką išmokti ir vartoti. Klausydami dialogų ir matydami konkrečias situacijas, įrašytas kompaktinėje plokštelėje, studentai galės lengviau ir greičiau įsiminti reikalingiausias komunikacines frazes. Naudingos sociokultūrinės žinios padės studentams geriau suprasti Lietuvos kultūrą, kasdienį gyvenimą, bendravimo įpročius ir švenčių tradicijas. Šis leidinys skirtas tiems užsienio lituanistikos (baltistikos) centrų studentams, kurie pradeda mokytis lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos.