Lietuvių pasakos — Gražiausios lietuvių pasakos (1)

pagal |

Lietuvių pasakos — Gražiausios lietuvių pasakos (1)

Gražiausių lietuvių pasakų knyga sudaryta iš Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Stasio Tijūnaičio ir Antano Giedriaus rinkinių. J. Basanavičiaus ir Simono Daukanto pasakos yra išleistos daugeliu knygų, lydėjusių kelias skaitytojų kartas. Mažiau žinomos S. Tijūnaičio „Mūsų pasakos“, išspausdintos 1927— 1958 metais. Šiek tiek plačiau skaitytojas pažįsta A. Giedriaus „Tėvų pasakas“, išleistas JAV 1951— 1972 metais, Lietuvoje pasirodžiusias 1993 m. („Vyturio“ leidinys).
Šių pasakų pažintinė reikšmė ir meninis gyvybingumas, mitų atgarsiai jose ir kūrinijos likimas sudėtingame pasaulyje kartais nugrimzta į apsiniaukiančią tautos atmintį, o kartais vėl iškyla kaip niekados neišsenkanti išmintis.