Leszek Kołakowski — Metafizinis siaubas

pagal |

Leszek Kołakowski — Metafizinis siaubas

„Būtis ir nebūtis, gėris ir blogis, aš ir pasaulis — tai, kas kadaise sudarė filosofinės refleksijos branduolį, — atrodo nuslopinti ir nugrūsti į tokius pat tamsius akademijos užkampius kaip Dievas teologijos fakultetuose arba seksas Viktorijos laikais; šiais dalykais domimasi nebent istoriniu požiūriu. Tačiau tai, kas sudaro pamatinę kultūros dalį, išlieka net slopinama. Šie dalykai gyvuoja pritilę, civilizacijos pogrindyje, arba reiškiasi iškreiptais pavidalais. Viktorijos laikų papročiai nepanaikino sekso, o po šūsnimis knygų, skirtų Dievo mirties teologijai ir panašiems samprotavimams, žmonių protuose nebuvo palaidotas Dievas.“

Derindamas žaismingą stilių ir stebinančią erudiciją, žymus filosofas, Oxfordo universiteto profesorius Leszek Kołakowski (g. 1927) aptaria nuo seniausių laikų filosofiją kamuojančių klausimų likimą šiandien.