Laura Matthews — Gražusis džentelmenas

pagal |

Laura Matthews — Gražusis džentelmenas

Rūmų lordo Hartvilio gyvenimą netikėtai sudrumsčia permainos: kaip viesulas užgriūva niekada neregėta pusseserė Kerolain Keruters, motina ima regzti vedybinius sūnaus planus, o netrukus pasirodo ir tariama nesantuokinė lordo duktė. Hartvilis ignoruoja gražiąją giminaitę ir kaip įmanydamas stengiasi paneigti esąs Vilhelminos tėvas, o čia dar iškyla finansiniai nesklandumai. Laikydamasis kuo toliau nuo mis Keruters, bet priverstas kartu su ja ieškoti tikrųjų mergaitės tėvų, lordas suvokia pusseserei nesąs abejingas. Kaip susiklostys dviejų jaunuolių likimas, varžomas XIX amžiaus pradžios Anglijos tradicijų ir papročių, sužinosite perskaitę šią kupiną klastos, intrigų ir jaudulio istoriją.