L.J. Smith — Pasirinktoji

pagal |

L.J. Smith — Pasirinktoji

Mirtingosios Rašelės gyvenimo tikslas — surasti mamos ir broliuko žudiką ir jam atkeršyti. Įvaldžiusi kovos menus, gebanti atsispirti Tamsos būtybių įtaigai, su mediniu durklu rankoje ji stoja į kovą prieš vampyrus. Nelemtomis aplinkybėmis Rašelė sutinka Kviną, priklausantį tam pasauliui, kurį ji prisiekė sunaikinti.
Ar tokie, rodos, priešiški vienas kitam žmonės galėtų būti sielos draugai? Kas padės Rašelei, stojančiai prieš vampyrų užmačias, surengti kruviną puotą?

(Visited 12 times, 1 visits today)