Koval Jurij – Vasios Kurolesovo nuotykiai

pagal |

Tarybinio rusų rašytojo J. Kovalio linksma detektyvinė apysaka vaikams. Joje pasakojama, kaip kaimo vaikinas Vašia Kurolesovas tapo sumaniu ir narsiu milicijos pagalbininku. (gražiai ir nostalgiškai įliustruota)

ir

(Visited 10 times, 1 visits today)