Kornelijus Platelis — Karstiniai reiškiniai

pagal |

Kornelijus Platelis — Karstiniai reiškiniai

Aštuntas žinomo poeto, Nacionalinės premijos laureato, eilėraščių rinkinys. Nauji jo eilėraščiai stengiasi vienyti gyvenimo priešybes ir kartu šypteli: tie protingi bandymai naivūs, visuma vis tiek daugiaspalvė, neatspėjama. Dėl novelinio būsenų konkretumo eilėraščius skaityti tiesiog įdomu. Įdomi ir žanrinė įvairovė – išplėtotos kompozicijos, originalūs ciklai, diskusinė kalba, nemažas pluoštas haiku ir senryu.
„Ertmės ir plokštumos: olos, koridoriai, spintos, dėžutės, įsčios, nišos, rūsiai, kapai… ir skeldėjantys senų paveikslų dažai, ledo lytys, grindinio plokštės, kilimėliai, šachamtų lentos šmėkščioja šioje knygoje. Herakleitas sakytų: visa randasi iš ertmių, juda plokštumomis ir į ertmes sugrįžta. Olos rangosi žemėje, sąmonėje, atmintyje. Ar tik jos viena kitos nepratęsia? Ar žemė, sąmonė ir atmintis ne tapačios? Bent jau galų gale nesutampančios? Ar žemė ne tokia pat gyva kaip sąmonė, o ši tokia pat negyva kaip žemė? O atmintis – kas knibžda joje, kol mums tebėra „dabar“?
Kornelijus Platelis