King, Stephen – Dvikova (2 knyga)

pagal |

Visa Amerika, o gal ir visa Žemė susargdinta pragaištingo supergripo viruso. Kitados galingoje valstybėje teišliko saujelė žmonių, iš paskutiniųjų jėgų besistengiančiu išgyventi. Tačiau jau ir taip siaubinga ju padėtį dar beviltiškesne ketina paversti Tamsos žmogus, Šėtono parankinis, metafizinio blogio įsikūnijimas, telkiantis aplink save šlykščiausiu atmatų armiją.
Netrukus paskutinė dvikova išspręs, ar nugalės vos berusenanti viltis, ar ši juodžiausia pragaištis…
(Visited 8 times, 1 visits today)