Kestutis Kilkus Edvinas Stonevicius — Lietuvos vandenu geografija

pagal |

Kestutis Kilkus Edvinas Stonevicius — Lietuvos vandenu geografija

Vadovėlis „Lietuvos vandenų geografija“ yra skirtas geografijos krypties universitetinių studijų studentams.

Vadovėlį sudaro 12 skyrių. Keturi skyriai supažindina su Lietuvos teritorijos vandens balansu, hidrologiniu rajonavimu, nuotėkio organizacijos formomis bei hidrografinėmis sistemomis. Aštuoni skyriai skirti Lietuvos teritorijos upių baseinų hidrografijai, genezei ir morfologijai, hidrologiniam režimui bei žmogaus veiklai baseine