Kazuo Ishiguro — Dienos likučiai

pagal |

Kazuo Ishiguro — Dienos likučiai

Šitaip apie Angliją ir anglus gali papasakoti tiktai japonas, tarsi iš šalies pastebintis ir atvirkščią išgirtųjų anglų būdo bruožų pusę. Tik jis įžvelgia, kaip perdėtas aristokratiškumas paverčia žmogų pasipūtėliu, pareigingumas— sausmedžiu, santūrumas — bejausmiu, o trapus meilės žiedas nudž.iūsta nė neprasisklcidęs… Nusiraminkim, skaitytojau, ne viskas Albiono šalyje taip tobula, net ir tobulas tarnas — knygos herojus Stivensas.