Kastytis Stalioraitis — Antarktidos imperatorius

pagal |

Kastytis Stalioraitis — Antarktidos imperatorius

Knygoje pateikta memuarinė ir dokumentinė medžiaga apie aktyvaus pasipriešinimo sovietų okupacijai (1940–1990) dalyvio Vlado Šakalio (1942– 1995) gyvenimą. Apžvelgiama jo veikla Vilniuje: JAV, kituose kraštuose. Vladas Šakalys – pogrindinių Lietuvos organizacijų dalyvis, 15 metų išbuvęs priešo kalėjimuose ir konclageriuose, vienas iniciatorių 45 pabaltijiečių memorandumo dėl Stalino ir Hitlerio pakto padarinių Baltijos valstybėms likvidavimo. 1980 m. labai pavojingu būdu pasitraukė iš okupuoto krašto į Vakarus ir ten tęsė kovą dėl Lietuvos laisvės.