Justinas Marcinkevičius – Mažvydas

pagal |

Poetinė drama „Mažvydas” – Just. Marcinkevičiaus draminės trilogijos  („Mindaugas”, „Mažvydas”, „Katedra”) antroji dalis. Dramoje veiksmas vyksta XVI a., kai gimė lietuviška raštija. Veikalo centre – pirmosios lietuviškos knygos kūrėjas Martynas Mažvydas, kurį autorius įprasmina kaip gyvybinių tautos interesų reiškėją. Knyga išleista pirmosios lietuviškos knygos – Martyno Mažvydo „Katekizmo” – 450 metų sukakčiai.