Jonas Andriškevičius — Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos 1992–1994 m.

pagal |

Jonas Andriškevičius — Nuo Krašto apsaugos mokyklos iki Karo akademijos 1992–1994 m.

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos Mokslo centro Karo istorijos skyrius, remdamasis dokumentais, istorinių faktų liudytojais, ėmėsi dar kartą apžvelgti Krašto apsaugos mokyklos (dabar – Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija) steigimo ir veiklos istoriją. Ši studija skirta trumpam, apimančiam trejus metus, laikotarpiui. Tai laikotarpis, kai politikų ir kariškių subrandinta mintis apie būtinybę besikuriančiai Lietuvos kariuomenei turėti nacionalinę karininkų rengimo sistemą pasiekė antrąjį jos vystymo etapą – karo mokyklos steigimą ir jos veiklą.