Jolanta Kuznecovienė & Milda Ališauskiene & Donatas Glodenis & Ingo W. Schröder — Religija Lietuvoje: tarp sekuliarizacijos ir (ar) kaitos

pagal |

Jolanta Kuznecovienė & Milda Ališauskiene & Donatas Glodenis & Ingo W. Schröder — Religija Lietuvoje: tarp sekuliarizacijos ir (ar) kaitos

Viešajame diskurse sekuliarizacija dažniausiai suvokiama kaip moderniajai visuomenei būdingas, neišvengiamas, savaime suprantamas procesas, kai individai darosi vis mažiau religingi.

Pagrindinės monografijoje nagrinėjamos temos – tai socialiniai procesai ir praktikos, atskleidžiančios religijos vietą ir vaidmenį šiuolaikinės Lietuvos visuomenės viešojoje sferoje, religijos tradiciškumo ir naujų religingumo formų dermė individualiose ir bendruomeninėse religingumo praktikose.

(Visited 2 times, 1 visits today)