John Galsworthy — Savininkas

pagal |

John Galsworthy — Savininkas

Serija: „Forsaitų saga #1“.

Visus Forsaitų šeimos atstovus jungia turto kultas ir savininkiškumo jausmas. Jie į meilę žiūri lyg į tymus, kuriais persergama jaunystėje ir atsikratoma visiems laikams. Tolesnis gyvenimas – tai nuosavybės išlaikymas ir turto didinimas.

Pirmoje „Forsaitų sagos“ knygoje „Savininkas“ forsaitiškąjį gyvenimo ratą suka žmonės, sukurti grožiui ir meilei. Nors pats tikriausias Forsaitas Somsas beprotiškai myli savo žmoną Ireną, ši lieka abejinga ir šalta. Po išorinio santūrumo ir racionalumo kaukėmis verda žmogiškosios aistros, gimsta jausmai, keičiantys netgi pačią stabilaus gyvenimo sampratą…

(Visited 14 times, 1 visits today)