Joana Danutė Žilaitytė — Paukščiai viršum vaivorykštės

pagal |

Joana Danutė Žilaitytė — Paukščiai viršum vaivorykštės

Joanos Danutės Žilaitytės-Juškaitienės (1932–2009), žinomos lietuvių prozininkės, poetės ir vertėjos, apsakymų ir novelių rinktinė.

J. D. Žilaitytės apsakymai ir novelės patraukia atskleidžiamu žmogaus būties trapumu, gėrio, dvasinių vertybių ieškojimu susvetimėjusiame pasaulyje, būdingas atidus ir skvarbus žvilgsnis į žmogaus dvasią, jos kelius ir klystkelius. J. D. Žilaitytės kūryba pasižymi įtaiga, lakoniškumu, skaidrumu, poteksčių prisodrintu stiliumi.