Janina Šyvokienė — Nenugalėtas ir neužmirštas: partizanas Antanas Kraujelis-Siaubunas

pagal |

Janina Šyvokienė — Nenugalėtas ir neužmirštas: partizanas Antanas Kraujelis-Siaubunas

Septyniolika metų kovojusio prieš sovietinę okupaciją partizano Antano Kraujelio vardas yra žinomas daugeliui. Šis Lietuvos partizanas yra nepalaužto, priesaikos nesulaužiusio Laisvės kovotojo simbolis. Leidinyje aprašomas A. Kraujelio ir jo šeimos narių gyvenimas tremtyje ir pargrįžus į Lietuvą, jo kova partizanų daliniuose ir nuo 1954 iki 1965 m. besitęsusi savarankiška vienišo ginkluotojo pasipriešinimo sovietinei okupacijai kario savanorio veikla. Knygoje ypač vertinga medžiaga apie A. Kraujelio kovos tikslo, kovos turinio svarstymą nepriklausomos Lietuvos teismuose. Leidinyje spausdinami straipsniai, susiję su A. Kraujeliu, jo kova, pasakytos kalbos ir pranešimai, atskleidžiantys mūsų mąstyseną apie Lietuvos laisvę ir jai pasiaukojusias asmenybes. Ši knyga – tai praeities ir dabarties chrestomatija.

(Visited 9 times, 1 visits today)