James P. Hogan. – Operacija Protėjas: Pirma knyga (PFAF091)

pagal |

1975-ieji metai. Geležinis fašistinės Vokietijos kulnas sutrypė Europą, Aziją, Pietų Ameriką ir Afriką. Tik JAV bei Australijoje dar rusena blausi demokratijos spingsulė. Tačiau greitai ir ji bus užgesinta. Todėl, kad naciai jau seniai turi atominį ginklą, kuriuo netrukus nušluos JAV. Vienintelė amerikiečių viltis – operacija „Protėjas”. Tai superslaptas projektas grįžti į praeit| ir žūtbūt pamėginti ją pakeisti

,