Henry Lion Oldie — Aštuntojo įsakymo posūniai

pagal |

Henry Lion Oldie — Aštuntojo įsakymo posūniai

Samuilas-turkas ir jo augintiniai – vagys. Tačiau juos viliojantis grobis saugomas ne skryniose ar rūsiuose, o žmonių sielose. Viskas klostosi gerai, kol jie vagiliauja iš paprastų žmonių. Tačiau Marta Ivonič pasiryžta pavogti iš paties velnio jam priklausančią sielą. Nelabasis, trokšdamas atgauti tai, kas jam priklauso, seka jų pėdomis…

(Visited 2 times, 1 visits today)