Haidakandhi Samaj — Eilės Haidakhano Dieviškajai Motinai ir Deivei Durgai šlovinti

pagal |

Haidakandhi Samaj — Eilės Haidakhano Dieviškajai Motinai ir Deivei Durgai šlovinti

Šios eilės skirtos Haidakhano Dieviškajai Motinai šlovinti ir pagerbti jos daugelį vardų, galinčių pasireikšti daugybe formų, pavidalų, kokius tik gali suvokti žmogaus protas.

Kaip viena Jos forma šlovinama deivė Durga, kuri laikoma deive kovotoja, dievų ir pasaulio saugotoja.