Grisham, John – Verdiktas

pagal |

Jie — dvylika prisiekusiųjų, vyrų ir moterų, daugiamilijoninio juridinio uragano centre. Juos tiria, stebi, stengiasi paveikti ir persekioja brangūs teisininkai ir konsultantai, nesibodintys nieko, kad tik užsitikrintų palankų sau verdiktą. Tad prisiekusieji turi apsispręsti pačioje prieštaringiausioje šimtmečio civilinėje byloje — tabako kompanijai iškeltas ieškinys / ateityje sudarys precedentą. Tačiau tik saujelė žmonių žino tiesą: prisiekusieji turi lyderį, ir verdiktas priklauso nuo jo…
Jis, antrasis prisiekusysis, kiekvieną savo žingsnį yra suplanavęs padedamas gražios moters, veikiančios išorėje, už teismo rūmų sienų. Kol korporacinė imperija balansuoja ties bedugne, kol gedinti šeima laukia žalos atlyginimo ir kol advokatai įnirtingai kaunasi dėl savo karjeros, kryžminėje godumo ir korupcijos ugnyje netrukus išaiškės pritrenkianti tiesa apie antrąjį prisiekusįjį.

,