Gražina Miniotaitė — Vietoje išvadų

pagal |

Gražina Miniotaitė — Vietoje išvadų

Ši straipsnių rinktinė apibendrina tris pagrindines Gražinos Miniotaitės (1948–2013) tyrimų ir domėjimosi sritis – tai politinė ir moralės filosofija, pilietinio nepaklusnumo idėjos analizė, užsienio ir saugumo politikos analizė. Aštuoniuose tekstuose (lietuvių ir anglų k.) aptariama Immanuelio Kanto įtaka šiuolaikinei moralės filosofijai ir teisingumo sampratai, pristatomi pilietinio nepaklusnumo teorijos apmatai ir raiška Lietuvos gynybos politikoje, konstruktyvistiniai Lietuvos ir Baltijos valstybių saugumo ir užsienio politikos bei kariuomenės tyrimai.

Straipsniuose pateikiamą atvejų analizę visuomet grindžia teoriniai svarstymai, tad ši knyga reprezentuoja ne vien autorės akademinę veiklą, bet ir politikos mokslų disciplinos (o ypač – tarptautinių santykių teorijos) formavimosi kelią Lietuvoje.