Gemmell, David – Vilko irštva (PFAF283)

pagal |

Drenajų saga, #5

Dešimt tūkstančių auksinių – tokią pinigų sumą paskyrė Žudikų Gildija tam, kuris atneš atsiskyrėlio Dakeiro galvą.
Dar daugiau pasiryžę užmokėti šimtamečiai burtininkai ir Juodoji Brolija, kad tik Dakeiras būtų nužudytas.
Vykdyti šios užduoties pulte puolė ir užkietėję nusikaltėliai, ir patyrę samdiniai, ir siaubingosios pragaro išperos.
Tačiau visi primiršo, jog Dakeiras kitados vadinosi Pašaliečiu ir garsėjo kaip žymiausias pasaulio karžygys…

(Visited 9 times, 1 visits today)