Forstchen, William R. – Amžinoji sąjunga I (PFAF398)

pagal |

Jau keleri metai 35-asis pulkas laivu plaukęs pro Bermudų trikampį ir patekęs į nežinomą planetą, gyvena pavojų kupiną gyvenimą. (Pražuvęs pulkas (PFAF356))
Sutriuškinę klaikiuosius tugarus, suvieniję rusų, romėnų ir kitų Žemės tautų pajėgas, amerikiečiai ima vadovauti Naujajame pasaulyje.
Tačiau niekas nė neįtaria, kad juos netrukus užgrius keleriopai šiurpesnė neganda, negu kitados buvo tugarai…

,

Antra dalis

(Visited 4 times, 1 visits today)