Eugene B. Sledge — Ramiajame vandenyne

pagal |

Eugene B. Sledge — Ramiajame vandenyne

Jungtinių Valstijų 1-osios jūrų pėstininkų divizijos kario atsiminimuose atsiskleidžia nepagražintas ir autentiškas grumtynių su japonais Ramiojo vandenyno salose Antrojo pasaulinio karo metais vaizdas.

Autorius, po karo ilgametis Montevalo universiteto (Alabamos valst.) biologijos profesorius, tarsi leidžia skaitytojui pačiam pabūti kautynių sukūryje, puikiai perteikia savo išgyvenimus, išsiskiria pastabumu bei dėmesiu smulkmenoms, sukrečiamai ir įtaigiai parodo nužmoginantį bei luošinantį karo poveikį. Atsiminimai paremti dienoraščiu, kurį autorius rašė su savimi nešiotos Biblijos paraštėse.

Kritikų ši knyga laikoma kone pačiais geriausiais atsiminimais apie Ramiajame vandenyne siautusius mūšius su japonais.

(Visited 2 times, 1 visits today)