Eleanor Farjeon — Septintoji princesė

pagal |

Eleanor Farjeon — Septintoji princesė

Neprivalu būti anderseniškam, kad gautuma Hanso Christiano Anderseno medalį – tarptautinį apdovanojimą už kūrybą vaikams ir jaunimui. Pakanka būti geram rašytojui. Eleanora Fardžen (1881–1965), gavusi šį medalį 1956 metais, buvo išskirtinai jo verta.
Su Andersenu šią autorę sieja ne tik tai, kad abu, rašydami vaikams, nesiėmė stambiųjų formų – romanų, apysakų, bet ir… kažkoks ypatingas artumas liaudies pasakoms, švelnus pasakos ir tikrovės sąlytis, pasakojimo elegancija, mįslingumas, užuominų bei dviprasmybių žavesys. O kur dar Fardžen kalbėjimo tonas, veiksmo ritmas!
Šioje rinktinėje ne visada lengva apčiuopti ribą tarp pasakos ir apsakymo, skaitydamas ne visada spėji pajusti, kaip užuojautą pakeičia pasigėrėjimas, pašaipą – liūdesys, graudulį – džiugesys…
Kęstutis Urba