Edmundas Lekevičius — Takoskyros žmogus. Tarp žemiškojo rojaus ir pražūties

pagal |

Edmundas Lekevičius — Takoskyros žmogus. Tarp žemiškojo rojaus ir pražūties

Ar reikėjo mūsų protėviams lipti iš medžių?

Ar daug žmoguje užsilikę žvėries?

Negi žemdirbystė ir kapitalizmas – žmonijos klaidos?

Ar daug išlošėme išsižadėję krikščioniškojo Dievo?

Kodėl pasaulio vystymosi niekas nepajėgia ir net nebando suvaldyti?

Kas sieja gyvūnų ir žmonių elgesį, ekonomikos klestėjimą ir tikėjimo krizę, snobizmą, pavydą ir nusikalstamumą, technologinius laimėjimus ir kultūrą?

Kas yra laimė bei gyvenimo prasmė ir kodėl jas abi taip sunku atrasti?

Kaip atsitiko, kad vakarietiška kultūra įgijo daug kontrkultūros bruožų?

Ar tikrai žmonijai beliko vos 100–200 metų apsispręsti, kur link sukti?

Žaismingu stiliumi ant vienos ašies suverti pamąstymai apie Homo sapiens rūšį, apie evoliucinę ir istorinę praeitį, mūsų laiką ir bendrą likimą.

Edmundas Lekevičius yra biologas teoretikas. 1969 metais baigė Alytaus 1-ąją vidurinę mokyklą, studijavo biologiją Vilniaus universitete, tęsė studijas Bendrosios genetikos institute Maskvoje. Grįžęs į Lietuvą, dirbo Botanikos ir Ekologijos institutuose, kur vykdė genetinius, ekologinius ir evoliucinius tyrimus. 1997 m. apgynė teorinės biologijos habilitacinį darbą. 1991–1998 m. buvo aktyvus aukštojo ir vidurinio švietimo grandžių pertvarkos Lietuvoje organizatorių. 1998–2013 m. Vilniaus universitete dėstė bendrąją ekologiją ir jai artimas disciplinas.

„Puiki, rimčiausių veikalų labiausiai žmonijai rūpimais klausimais suvestinė, susieta savitomis autoriaus mintimis ir jausmais, pateikta gyva, vaizdžia, šmaikščia, tik Lekevičiui būdinga kalba. Tiek apžiota veikalų ir taip išgryninta jų esmė, kad skaitai ir mėgaujiesi, tartum pats visa tai būtum perskaitęs. Svarstyti ir ginčytis galima beveik ties kiekviena pastraipa, bet tam reikia į kiekvieną jų įsigilinti. Tai būtų atskira ilga kalba.“

Gediminas Motuza, Vilniaus universiteto profesorius, akademikas, geologas

(Visited 1 times, 1 visits today)