Domas Boguševičius & Virginijus Navickas — Istorijos vadovėlis 11 klasei

pagal |

Domas Boguševičius & Virginijus Navickas — Istorijos vadovėlis 11 klasei

Prieš jus – naujas istorijos vadovėlis, parengtas pagal galiojančią vidurinio ugdymo programą. Jo autoriai, vadovaudamiesi minėtos programos rekomendacijomis, nutolo nuo tradicinio ir daugumai dabar naudojamų vadovėlių būdingo visuotinio istorijos mokymo modelio. Šiame vadovėlyje siekta apžvelgti svarbesnius Europos ir Lietuvos visuomenės raidos klausimus, akcentuoti pokyčius, kurie lėmė žmonijos virsmus.

 

Autoriai nepateikia galutinės, absoliučios istorijos tiesos. Postmoderno, arba „dūžtančių formų“, epocha kelia naujus reikalavimus istorijos rašymui. Sutariama, kad vienintelio teisingo ir visiems priimtino istorijos pasakojimo nėra.

 

Objektyvūs gali būti tik faktai. Visuomenė praeities faktus sąmoningai ar nesąmoningai įtraukia į istorijos pasakojimus. Vadovėlių kūrėjams tenka pateikti vieną tokių pasakojimų. Jūsų rankose esantis vadovėlis – tai ne atsitiktinių interpretacijų rinkinys. Jį rengiant pagal galimybes remtasi naujausiais pasaulio ir Lietuvos istoriografijos pasiekimais.

 

Lietuvos istorija pateikta atsižvelgiant į Europos istoriją. Autoriai atsisakė nuostatos vaizduoti Lietuvą vien tik kaip istoriją lemiančių didžiųjų jėgų ir kaimyninių šalių prievartos auką. Į mūsų valstybės praeitį bandoma pažvelgti per įvairias istorijos eigoje susiklosčiusias politikos ir visuomenės raidos patirtis, apimančias ir laimėjimus, ir pralaimėjimus.

 

Vadovėlis sudarytas iš keturių skyrių, apimančių laikotarpį nuo viduramžių iki Pirmojo pasaulinio karo. Siekta skirti tiek pat dėmesio Europos ir Lietuvos istorijos tekstams. Apie vadovėlio skyrių sandarą ir knygos naudojimo pasiūlymus išsamiau sužinosite ketvirtajame ir penktajame puslapiuose.

 

Iš kitų panašių leidinių šis vadovėlis išsiskiria sąsaja su istorijos egzamino programa. Tekste išryškintos asmenybės ir faktai, kuriuos turėtų žinoti besi-rengiantieji laikyti istorijos brandos egzaminą. Visi kiti minimi faktai tik iliustruoja tekstą, padeda suvokti problemos ir laikmečio realijas. Jų detaliai žinoti nereikia. Manome, kad vadovėlis gerokai sumažins mokymosi krūvį ir taps ne tik parankine knyga rengiantis pamokoms, bet ir padės sėkmingai pasirengti valstybiniam egzaminui.

 

Norint mokiniams palengvinti mokymąsi, o mokytojams – vienuoliktosios klasės kurso planavimą ir dėstymą, prie vadovėlio parengtos pratybos ir mokytojo knyga.

 

Linkime vadovėliu besinaudosiantiems mokiniams ir mokytojams įdomių istorijos pamokų, naujų atradimų ir prasmingų diskusijų!