Daiva Šeškauskaitė — Erotika tautosakoje

pagal |

Dauva Šeškauskaitė — Erotika tautosakoje

Tai knyga apie meilę ir erotiką mūsų protėvių ir tėvų akimis, papročiuose, mitologijoje ir religijoje. Mitinė archajinių žmonių pasaulėjauta bei pasaulėžiūra, keičiantis visuomenės santvarkoms, liaudies sąmonėje išliko iki mūsų dienų. Senoji lietuvių tauta, gyvenusi kartu su kitomis senomis tautomis ir gentimis indoeuropiečių protėvynėje, turėjo daug įvairių dievų. Natūralu, kad tarp daugybės dievų buvo globojančių seksualinius santykius, šeimą ir meilę: Dievų motina, Deivė Motina, Saulė, Varpulis, Aušrinė, Žemyna, Milda, Lazdona, Lada, Didis Lado, Gondu, Pizius, Laumė, Laima, Šeimynos dievas, Matergabija, Patrimpas, Derintojas, Lygičius, Gulbių dievas.

(Visited 16 times, 1 visits today)