Dainius Razauskas-Daukintas — Vytis simbolikos požiūriu

pagal |

Dainius Razauskas-Daukintas — Vytis simbolikos požiūriu

Dainiaus Razausko knyga „Vytis simbolikos požiūriu” siūlo atsakymą į vis rečiau bekeliamą, reikšmingą klausimą: kokia yra gelminė mūsų herbo – Vyčio – prasmė? Ką simbolizuoja baltas raitelis su iškeltu kalaviju raudoname fone?

Žmogaus ir žirgo vienovė išreiškia aukštesniosios prigimties triumfą; kovojantis karys yra tiek dvasinės, tiek ir materialios pergalės įvaizdis; baltasis raitelis – tautos tapatumo ir pašaukimo ženklas. Visi prasminiai simboliai pinasi į vientisą pasakojimą, kuris yra neįprastas, kaip ir jo tema, – mokslinis ir drauge poetinis, paremtas seniausių mitologijų vaizdiniais ir moderniųjų kultūros tyrinėjimų principais; vienu metu skaidrus, nenuobodus ir moksliškai detalus.

TURINYS

Įžanga / 7

1. Raitelis / 11
2. Baltas raitelis raudoname lauke / 36
3. Baltas raitelis su iškeltu kalaviju / 58

Pabaiga / 79
Santrumpos / 81