Wilson Colin ir Shirley Rhain – Sala (VP4)

pagal |

Žemės planeta, kurioje viešpatauja vorai, saugo daugybę paslapčių.
Gerai žinome, kas atsitiko žmonėms ir gyvūnams kontinentinėje mūsų
pasaulio dalyje. Tačiau koks gyvenimas verda tolimosiose vandenyno
salose, galimatik spėlioti. Aišku tik viena – čia kova už būvį gali
pasireikšti dar keistesnėmis, dar kraupesnėmis formomis…

(Visited 7 times, 1 visits today)