Colin Barrow & Robert Brown & Lizz Clarke — Verslininko kelias į sėkmę

pagal |

Colin Barrow & Robert Brown & Lizz Clarke — Verslininko kelias į sėkmę

Nors įsteigiama milijonai smulkių įmonių, dauguma jų gyvuoja palyginti trumpai. Apskritai įmonių gyvavimo trukmė trumpėja. Šiandien veikia mažiau kaip trečdalis prieš 30 metų buvusių pirmaujančių Jungtinių Valstijų įmonių. Daugiau kaip pusė visų savarankiškai valdomų įmonių nustojo gyvuoti per penkerius metus nuo įsteigimo. Kadangi tik labai mažai įmonių auga pelningai, neišvengiamai kyla klausimas apie klaidas, kurios įvardintos šioje knygoje „Verslininko kelias į sėkmę“.

Knygą Verslininko kelias į sėkmę“ sudaro trys dalys.

Pirmoji dalis skirta nustatyti, kur jūsų įmonė yra dabar, kokie jos privalumai ir trūkumai.

Antroji dalis padės išsiaiškinti, kur norėtumėte nuvesti savo įmonę ir kokias strategijas galite taikyti.

Trečioji dalis nagrinėja, kaip sieksite įmonės augimo tikslų, ir padeda dokumentuoti įmonės raidą naujame verslo plane.

Kiekvienoje knygos „Verslininko kelias į sėkmę“ dalyje aptariami joms bendri esminiai vadybos dalykai:

• darbuotojai ir vadovybė;

• finansų valdymas ir kontrolė;

• rinkodara.

Kiekvienoje minėtų sričių kalbama apie elektroninį verslą, nes internetas suteikia naujų galimybių daugeliui įmonių.

Siekiant padėti jums iš karto pritaikyti idėjas savo įmonėje, pateikti klausimų sąrašai ir klausimynai. Skyrių pabaigoje skiriama užduotis, padedanti peržiūrėti aptartą temą pagal jūsų darbo įmonėje patirtį. Tvirtai tikime, kad visa vadybos teorija naudinga tik tiek, kiek galite pritaikyti ją savo versle siekdami pelno tikslų.

„Knygoje gausu pavyzdžių, nurodančių, ką daryti ir ko nedaryti, kad jūsų įmonė augtų.“

The Independent

Remiantis Cranfieldo vadybos mokyklos atliktu tyrimu, knygoje nagrinėjamos įmonių„nugalėtojų“ savybės, atkreipiant dėmesj į tai, kas svarbiausia, – kaip įmonei siekti pelningo augimo. Taip pat joje aptariamos problemos, su kuriomis, tikėtina, susidurs savininkų vadovaujamos įmonės, ir patariama, kaip jas numatyti ir išspręsti. Kartu pateikiamos užduotys ir naudingi praktikos pavyzdžiai. Kiekvienam verslininkui knyga padės atsakyti į šiuos svarbius klausimus:

• Kur mano įmonė yra dabar – kokie jos privalumai ir trūkumai?

• Ko įmonė gali pasiekti – kokią strategiją galime taikyti?

• Kaip sukurti išsamų verslo planą ir pasiekti augimo tikslus?

COLINAS BARROVV, buvęs Cranfieldo vadybos mokyklos Įmonių grupės vadovas, organizavo ir vadovavo Verslo augimo ir plėtros programai. Tai pati sėkmingiausia Jungtinėje Karalystėje verslininkams skirta programa. Jis yra knygos Financial Management for the SmallBusiness autorius ir The Business Plan VVorkbook bendraautoris.

ROBERTAS BROVVNAS Cranfieldo vadybos mokykloje vadovavo Įmonių programai magistrantams ir dėsto verslininkystės kursą, priklausantį verslo administravimo magistrantūros programai.

LIZ CLARKE yra kviestinė Cranfieldo vadybos mokyklos lektorė, skaito Verslo augimo ir plėtros programos kursą. Ji eina kelių įmonių neetatinės direktorės pareigas ir pataria didelėms bei mažoms augančioms įmonėms.

Iš anglų kalbos vertė Rasa Tuskenytė

(Visited 1 times, 1 visits today)