Clarke, Arthur C. & Lee, Gentry – Ramos sodas I

pagal |

Fantastinėje knygoje pasakojama apie kosmonautės Nikolės de Žarden, nežemiškos civilizacijos atstovų paimtos drauge su vyru ir bendradarbiu į Ramos erdvėlaivį, gyvenimą. Erdvėlaiviui skriejant per Visatą, ji pagimdo ir išaugina penketą vaikų, išgyvena nelengvą motinos, tyrinėtojos, veiklios politikės dalią, kuri per dramatiškas situacijas galop atveda prie gyvybės ir mirties slenksčio.
Kosminės egzotikos — neregėtų pavidalų būtybės bei robotai, neaprėpiamo kolektyvinio intelekto kuriamos netikėtos situacijos — kontekste klostosi knygos veikėjų likimai, kuriuos komplikuoja Žemės žmonių visuomenės atstovai; tūkstančiai jų imama į erdvėlaivį, nes nežemiškos būtybės nori ištirti žmonių gyvenseną dirbtinai sukurtame pasaulyje — Naujajame Edene. Žemiškieji įpročiai, polinkiai ir ydos priešpriešinami aukštai kosminei technologijai
ir dorovei.
(Visited 6 times, 1 visits today)