Christian Jacq — Ramzis. Kadešo mūšis

pagal |

Christian Jacq — Ramzis. Kadešo mūšis

Tai trečioji knyga iš garsaus egiptologo Christiano Jacqo epopėjos apie didįjį XII a. pr. Kr. Egipto faraoną Ramzj II. Pirmojoje knygoje („Šviesos sūnus“) Ramzis – dar jaunuolis, žengiąs j Egipto sostą per nelengvai įveikiamus išbandymus ir randąs didžiąją viso savo gyvenimo meilę – nuostabiąją Nefertarę; antrojoje knygoje („Milijonų metų šventykla“) pasakojama, kaip ką tik faraonu vainikuotas Ramzis susiduria su vyresniojo brolio rezgamomis pinklėmis ir paslaptingojo raganiaus magija. Norėdamas išgelbėti Egiptą, Ramzis privalo susiremti su galingąja hetitų ir jų sąjungininkų kariauna. Lemiamas mūšis jvyks prie Kadešo – neįveikiamos hetitų tvirtovės Šiaurės Sirijoje.
Tačiau kaip Ramziui pasirengti tam mūšiui, kai didžiosios valdovo sutuoktinės, jo mylimosios Nefertarės, sveikatą ir grožį naikina pražūtingi kerai, o šalies viduje įžūliai veikia hetitų organizuotas šnipinėjimo tinklas, kurio narius slapta globoja ir palaiko vyresnysis Ramzio brolis Šenaras bei jo sesuo Dolantė?
Gyvačių kerėtojo Setau ir jo žmonos padedamas, Ramzis leisis į Pietus, į pasakišką Abu Simbelį, kur esama stebuklingo meilės ir grožio deivės Hatoros akmens – vienintelio vaisto, galinčio grąžinti Nefertarei sveikatą, o paskui su savo armija ir ištikimuoju Nubijos liūtu išžygiuos į Šiaurę, ketindamas stoti į kovą su hetitų imperatoriumi Muvataliu ir neleisti tamsybių jėgoms sunaikinti gimtojo Egipto. Tačiau ar dangiškasis Ramzio tėvas atsilieps į jo šauksmą tą akimirką, kai Egipto ir faraono žūtis atrodo neišvengiama?..

(Visited 82 times, 1 visits today)