Catharine Ivors & Valerie Parv — Kelias į rojų. Mano brangioji Ženevjeva

pagal |

Catharine Ivors & Valerie Parv — Kelias į rojų. Mano brangioji Ženevjeva

Veikiai po tėvo mirties Liza susivaidija su motina ir palieka gimtuosius namus. Septyniolikmetė mergaitė, persimetusi per petį krepšį, kuriame tilpo visas jos kuklus turtas, — viena tuščiame kelyje. Ji nežino, kur eina ir kas jos laukia ten, už posūkio…
Bet Liza vis dėlto tiki savo kelrode žvaigžde, ji nepraranda vilties, tikisi, kad laimė jai dar nusišypsos… nes jos laukia vakarienė su mylimuoju kukliame restoranėlyje „Kelias į rojų“.

(Visited 1 times, 1 visits today)