Bronislovas Kuzmickas — Vingiuotas tautos kelias

pagal |

Bronislovas Kuzmickas — Vingiuotas tautos kelias

Knygoje „Vingiuotas tautos kelias“ apibūdinamos esminės lietuvių tautos tapatumo sritys: raštija gimtąja kalba ir valstybė. Parodoma, kad jų plėtra kurį laiką menkai siejosi viena su kita.

 

Raštija lietuvių kalba pradėta kurti kaimyninėje Prūsijos karalystėje, kuriai priklausė Mažoji Lietuva.

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės viešajame gyvenime ilgai buvo vartojamos lotynų, kanceliarinė slavų, lenkų kalbos. Rašyti lietuviškai pradėta XVI amžiaus pabaigoje.

Rusijos imperijos valdymo metais lietuviškas raštas, kartais ir kalba, viešajame gyvenime buvo draudžiama.

Tik 1918 m. vasario 16-ją paskelbus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimą, lietuvių kalba ir valstybingumas tapo viena istorinė tėkmė.

 

Bronislovas Kuzmickas, filosofas, profesorius, politikas, keliolikos knygų autorius, mokslinį darbą derino su politine veikla. Įsitraukęs į Sąjūdžio judėjimą, du kartus išrinktas į Lietuvos Aukščiausiąją Tarybą, vadovavo Lietuvos delegacijai Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje, atstovavo Lietuvai užsienio politikos srityje. Kovo 11-osios Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras.