Brigita Žuromskaitė & Vladimiras Gražulis & Jonas Jagminas — Turizmas. Plėtra, iššūkiai ir perspektyvos

pagal |

Brigita Žuromskaitė & Vladimiras Gražulis & Jonas Jagminas — Turizmas. Plėtra, iššūkiai ir perspektyvos

Turizmo vadovėlyje „Turizmas: iššūkiai, plėtra, perspektyvos” nagrinėjamos svarbios su turizmo plėtra susijusios temos: keliavimo tendencijos ir didžiausią įtaką joms darantys veiksniai, naujos turizmo rūšys, turistų motyvavimo teorijos, nauji turizmo verslo produktai. Aptariamas turizmo valdymas, darniosios plėtros koncepcija, susiję teisės aktai. Labai svarbi sritis – strateginis turizmo veiklos planavimas, leidžiantis įžvelgti pagrindinius turizmo rinkodaros aspektus.

Išskirtinis yra vadovėlio skyrius, kuriame kalbama apie nepaprastųjų situacijų valdymą, šiuo metu itin aktualų ir turizmo srityje. Skaitytojams bus įdomūs Lietuvos ir tarptautinio turizmo praktikos pavyzdžiai.

 

Vadovėlis „Turizmas: iššūkiai, plėtra, perspektyvos” skirtas turizmą studijuojantiems studentams, turizmo darbuotojams ir visiems besidomintiems šios srities problematika.