Baron Aleksej – Vyresni už mus (PFAF347)

pagal |

Daugybę šimtmečių mes ieškojome nežemiškų civilizacijų, stengėmės atspėti, koks bus tas pirmasis kontaktas, mėginome įsivaizduoti, kokie tie svetimeiviai. Mes aplankėme daugybę planetų, mes klausėmės Visatos balsų. Mes visoje Galaktikoje patys išbarstėme kvietimus aplsnkyti žemę. Mūsų laivai nuskrido į kitas galaktikas. Mūsų kūnai tapo nemirtingi.
Ir pagaliau sulaukėme. Sulaukėme pirmojo kontakto, pirmojo susitikimo su tais, kurie gerokai VYRESNI UŽ MUS.