Barbara Cartland — Meilės belaisvė

pagal |

Barbara Cartland — Meilės belaisvė

Pagrindinė romano veikėja Sorilda po tėvų žūties katastrofoje apsigyvena dėdės pilyje. Ilgai gedėjusi tėvy, našlaitė pamažu pripranta prie ramios Nanytono gyvenimo tėkmės. Tačiau kai .šešiasdešimtmetis našlys hercogas Ytonas veda trisdešimt penkeriais metais už save jaunesnę moterį, Sorildos gyvenimas pasidaro nepakenčiamas. Tolesnis romano veiksmas Sorildos likimą veda iš niūrios nelaisvės pilyje į meilės nelaisvę…