Antanas Andrijauskas — Vakarų estetika ir meno filosofija

pagal |

Antanas Andrijauskas — Vakarų estetika ir meno filosofija

Serija: „Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai #3“.

Monografija yra trilogijos „Estetikos ir meno filosofijos idėjų istorija: Rytai-Vakarai” skirtos visuotinės estetikos ir meno filosofijos idėjų analizei, trečioji knyga. Šią trilogiją galima traktuoti kaip daugiau nei tris dešimtmečius jo autoriaus darytų komparatyvistinių Rytų ir Vakarų tradicinės estetinės minties ir meno teorijos tyrinėjimų konceptualią sintezę. Tai tarpdalykinis humanitarinės krypties veikalas, aprėpiantis pagrindinius estetikos, meno filosofijos ir meno teorijos raidos etapus plačioje lyginamosios analizės perspektyvoje.

Trečiosios knygos objektas – Antikos ir Vakarų estetinės minties tradicijos užuomazgų, pagrindinių raidos etapų ir vėlesnių idėjinių transformacijų kompleksinis tyrinėjimas. Knygoje ypatingas dėmesys skiriamas kartu su moderniąja mitologija atsiradusiai iš estetikos objekto išsikristalizavusiai meno filosofijai, įtakingiausioms jos kryptims, koncepcijoms.

Monografijos adresatas – profesionalioji akademinė auditorija ir visuomeninė aplinka, kūrybinė inteligentija, menininkai. Leidinys gali būti naudingas aukštųjų mokyklų dėstytojams, studentams, kultūros darbuotojams, visiems, besidomintiems aktualiomis humanistikos, kultūros, estetikos, meno filosofijos ir meno istorijos problemomis.