Ane Riel — Įkalinta

pagal |

Ane Riel — Įkalinta

Mažoje salelėje, vadinamoje Galva, tarp eglių gyvenančioje Horderių šeimoje viešpatauja taika ir meilė. Tačiau labai mylima Horderių dukra Liv, pati to nesuprasdama, auga išvirkščiame pasaulyje – kur gėris yra blogis, kur tiesa – melas, kur tamsa – šviesa, o mirusieji – gyvi. Tai vaikas, kuriam negalima su niekuo kalbėti, niekam nieko sakyti. Tai vaikas, paslėptas nuo pasaulio.

Džensas Horderis įsitikinęs, kad jo šeima gali būti saugi tik jo pasaulyje, kad tiek jis, tiek kiti artimieji gali būti laimingi tik gyvendami miške, visi kartu. Niekas negali iš jos pasitraukti – visi jie priklauso šiai vietai ir vienas kitam. Tačiau mažoji Liv sulaukia amžiaus, kai privalo lankyti mokyklą, ir Horderių pasaulio tvarka ima aižėti. Džensui tai nepakeliama. Jis daro viską, kad mergaitė liktų atskirta nuo išorinio pasaulio – bet kas, kas kelia pavojų tokiam gyvenimo būdui, turi mirti.