Andrzej Piwowarczyk & Georges Simenon & Charles Percy Snow — Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai

pagal |

Andrzej Piwowarczyk & Georges Simenon & Charles Percy Snow — Nuotykiniai užsienio rašytojų kūriniai

TURINYS
A. .Pivovarčikas. Atdaras langas. Romanas. Vertė Jonas Pylipaitis.     
Z. Simenonas. Nepažįstami žmonės namuose. Romanas. Vertė Aldona Adomavičiūtė    
Č. P. Snou.  Mirtis po burėmis Romanas. Vertė Vytautas Petrukaitis  
Apie autorius    

APIE AUTORIUS
ANDZEJIS PIVOVARČIKAS (Andrzej Piwowarczyk) – šių dienų lenkų rašytojas. Jis gimė 1919 m. spalio 14 d. lenkų angliakasių rajone Slionske, Dombrova Gurniča mieste. Būdamas vidurinės mokyklos mokinys, įsitraukė į pažangųjį judėjimą. Anksti ėmėsi plunksnos: 1937 m. paskelbė savo pirmąjį kurinį – poemą „Vakaro akimirka” („Chwihi wieczorna”). Pokario metais dirbo žurnalistu.
Išleidęs kelis apsakymų ir reportažų rinkinius, didžiausio pripažinimo A. Pivovarčikas susilaukė kaip nuotykinės literatūros kūrėjas. Populiarūs jo romanai „Senas laikrodis” (Satry zegar, 1956), „Karalaitė” (Kro1ewna, 1956), „Kapitonas Glėbas pasakoja” (Kapilan Gleb opowiada, 1958 m.), pagaliau „Atviras langas” (Otwarte okno, 1961 m.), kuris ir pateikiamas lietuvių skaitytojui.
ŽYMUS PRANCŪZŲ DETEKTYVO MEISTRAS ŽORŽAS SIMENONAS (Georges Simenon) gimė 1903 m. Lježe, Belgijoje, tarnautojo šeimoje. Spausdintis pradėjo 1919 m. Apie 1930 m. pasirodė jo romanai, kurių pagrindinis veikėjas – policijos komisaras Megre. 1965 m. lietuvių kalba išėjo romanas „Geltonas šuo” ( Le chien jaune, 1932 m.) ir „Dėl žmogaus gyvybės” (La tete d’un homme), o 1970 m.-„Pirmoji Megre užduotis” (La premiėre cnąuete de Maigret, 1929 m.).
Romane ,,Nepažįstami žmonės namuose” (Les Inconnus dans la maison, 1940 m.), kaip ir kituose savo kūriniuose, Simenonas nagrinėja priežastis, gimdančias nusikaltimus, kritikuoja buržuazinį teismą. Čia vietoje Megre – naujas herojus, advokatas Lursa, kurio paveikslu autorius tarsi teigia, kad tokiu, kaip Megre, gali būti kiekvienas, svarbiausia būti žmogumi ir ryžtingai siekti tikslo.
ČARLZAS PERSIS SNOU (Charles Percy Snow, g. 1905 m.) – vyresniosios kartos anglų rašytojas, mokslininkas ir visuomenės veikėjas.
„Mirtis po burėmis” (Death under Sail, 1932 m.) – pirmasis Snou žingsnis literatūroje. Vėliau buvo sukurti „Ieškojimai” (The Search, 1934 m.) pradėtas romanų ciklas „Svetimi ir broliai” (Strangers and Brothers).
„Mirtis po burėmis”- antroji šio rašytojo knyga lietuvių kalba (1973 m. išėjo „Lūkesčių metas”-Time oi Hope). Anot rašytojo, savo literatūrinį kelią jis pradėjęs nuo detektyvo, norėdamas įsitikinti, kam tinkąs, ir jeigu kas duotų antrą gyvenimą, rašytų daugiau šio žanro kūrinių, nes niekas dar nėra sukūręs tokio nuotykinio romano, koks. jo įsivaizdavimu, turėtų būti.