Alfonsas Eidintas & Alfredas Bumblauskas & Antanas Kulakauskas & Mindaugas Tamošaitis — Lietuvos istorija

pagal |

Alfonsas Eidintas & Alfredas Bumblauskas & Antanas Kulakauskas & Mindaugas Tamošaitis — Lietuvos istorija

Knyga „Lietuvos istorija“ – bendras profesoriaus ir ambasadoriaus Alfonso Eidinto, profesorių Alfredo Bumblausko ir Antano Kulakausko bei istorijos daktaro Mindaugo Tamošaičio darbas – pirmininkavimo proga buvo išleista šešiomis užsienio kalbomis: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, rusų ir lenkų. Knyga bus užsienio diplomatams, politikams, valstybių tarnautojams ir visiems besidominantiems naujas ir vertingas šaltinis susipažinti su politine Lietuvos istorija nuo valstybės sukūrimo iki šalies įsijungimo į transatlantines struktūras 2004 metais. Knygoje glaustai ir aiškiai apžvelgiamas laikotarpis nuo seniausiųjų laikų iki Abiejų Tautų Respublikos padalijimo 1795 metais, Carinės Rusijos valdymo metai, tautinis atgimimas ir jį sekusi Lietuvos nepriklausomybė, šalies raida tarpukariu, sovietų ir nacistinės Vokietijos okupacijos, Holokaustas, pasipriešinimo agresoriams laikotarpis ir valstybės atkūrimas 1990 metais, po jo vykęs Lietuvos sugrįžimas į politinę Europos šeimą.