Alexandre Dumas — Tūkstantis ir viena šmėkla. Salteadoras (Kalnų bajoras)

pagal |

Alexandre Dumas — Tūkstantis ir viena šmėkla. Salteadoras (Kalnų bajoras)

Tūkstantis ir viena šmėkla
Šį išskirtinio siužeto Diuma kūrinį būtų galima pavadinti siaubo apsakymų rinkiniu. Kalba nukirstos galvos, atgyja pakaruokliai, kerštauja vampyrai…

Salteodoras (Kalnų bajoras)
Šiame romane nutolstama net iki Kristupo Kolumbo laikų. Vaizduojami dviejų Ispanijos bajorų šeimų, kurių vienos sūnus tapęs kalnų plėšiku, susipynę likimai. Įdomiai psichologiškai pateikiama tėvo ir sūnaus, patėvio ir įsūnio siužetinė linija.