Alexandre Dumas — Grafienė de Šarni (3)

pagal |

Alexandre Dumas — Grafienė de Šarni (3)

Serija: „Gydytojo užrašai #9“.

A. Diuma romanas „Grafienė de Šarni – IV tetralogijos „Gydytojo užrašai“ dalis (į šį ciklą dar įeina romanai „Žozefas Balzamo“, „Karalienės vėrinys“, „Anžas Pitu“).
Kūrinyje atsiskleidžia plati Prancūzijos istorinių įvykių ir visuomeninio gyvenimo panorama. Sodriai nutapyti karaliaus Liudviko XVI ir karalienės Marijos Antuanetės, įžymių revoliucijos veikėjų Mirabo, Robespjero, Marato, Barnavo paveikslai, intriguojantys karaliaus dvaro ir politinio gyvenimo užkulisiai podraug su persipynusiomis meilės peripetijomis prieš skaitytojo akis atveria autentišką XVIII a. pabaigos Prancūzijos gyvenimo koloritą. Siekdamas neprasilenkti su istorine tiesa, vis dėlto A. Diuma į ją pažvelgia ne šaltu istoriko žvilgsniu, o savitu populiaraus, skaitytojų pamėgtu beletristo požiūriu. Visiems gerai žinomus istorinius faktus (Prancūzijos monarchų bėgimas į užsienį ir jų sulaikymas, slaptos Marijos Antuanetės meilės intrigos, Mirabo mirtis, giljotinos išradimas, Liudviko XVI giljotinavimas ir t.t.) A Diuma nuspalvina tik šio rašytojo plunksnai būdingomis romantinėmis žmogiškųjų aistrų spalvomis.