Agnė Bielinskienė & Asta Kazlauskienė & Erika Rimkutė & Aurelija Tamošiūnaitė — Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena

pagal |

Agnė Bielinskienė & Asta Kazlauskienė & Erika Rimkutė & Aurelija Tamošiūnaitė — Lietuvių bendrinė kalba: normos ir vartosena

Vadovėlis skiriamas visiems kalbos vartotojams, norintiems susipažinti su lietuvių bendrinės kalbos normomis ir vartosena. Kiekvieno skyriaus ar poskyrio pradžioje pateikiamos bendrinės kalbos normos, vėliau pereinama prie vartosenos analizės, kiekviename skyriuje pateikiama praktinių užduočių. Knyga palengvins organizuoti pratybas, padės formuoti kalbos įgūdžius ir savarankiškai mokytis, pasikartoti, pasitikrinti