Adolfas Kaziliūnas — Strateginis projektų valdymas

pagal |

Adolfas Kaziliūnas — Strateginis projektų valdymas

Vadovėlyje išdėstytas strateginio projektų valdymo kursas, aprėpiantis šio dalyko teorinius ir praktinius aspektus. Skaitytojas nuosekliai supažindinamas su projektų vadybos pagrindinėmis koncepcijomis organizacijoje vykdomų projektų derinimu su organizacijos strategija, su projektų planavimu ir atranka, projektų organizacinėmis struktūromis, biudžeto sudarymu, rizikos ir kokybės valdymu, projektų vadyboje taikomais metodais ir priemonėmis. Projektų rengimas ir valdymas nagrinėjami atsižvelgiant į specifines Europos Sąjungos struktūrinių fondų nuostatas.

Vadovėlis skirtas vadybos ir administravimo, ekonominio ir kitokio profilio programose studijuojantiems universitetų ir neuniversitetų aukštųjų mokyklų studentams bei vadybos specialistams.