Adam Smith — Tautų turtas. I tomas

pagal |

Adam Smith — Tautų turtas. I tomas

Knygos „Tautų turtas“ pirmasis tomas – tai XVIII a. anglų filosofo moralisto ir ekonomisto A. Smitho klasikinis politinės ekonomijos veikalas, kuriame spausdinamos pirmosios trys knygos.

Jose dėstoma vertės ir jos pasiskirstymo visuomenėje teorija, parodoma darbo pasidalijimo, kapitalo kaupimo reikšmė, rinkos formavimosi mechanizmas, pinigų paskirtis, analizuojama natūrali tautų ekonominės gerovės plėtra.

„Tautų turtas“ rodo Smithą buvus ne vien ekonomistą. Jis buvo filosofas, istorikas, sociologas; jis sukūrė pasaulėžiūrą, apimančią žmogaus paskatas, istorijos stadijas, ekonomikos mechanizmą. „Tautų turtas“ tai ne tik politinės ekonomijos šedevras. Tai didžiojo žmonijos kelionės epo dalis.

Iš anglų kalbos vertė Jonas Činčikas

(Visited 27 times, 1 visits today)